Trang thơ Nguyễn Ngọc Hạnh


Liên lạc tác giả

NGUYỄN NGỌC HẠNH

anh-hanhedit.jpg

Còn có bút danh khác là Vương Hạnh, Tuổi Quý Tỵ, sinh tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Hội viên Hội nhà báo Việt Nam; Hội viên Hội nhà văn Tp. Đà Nẵng. Nguyên là giáo viên Văn, Trưởng đại diện báo Công Thương tại miền Trung – Tây Nguyên.

Tác phẩm chính: “Khi xa mặt đất” – Tập thơ – 1997. “Thơ tình Nguyễn Ngọc Hạnh – Tập thơ – 2012.  Sắp in: “Hạnh phúc lặng lẽ” – Tập thơ.

Địa chỉ liên lạc: 65/4 Hàm Nghị, Tp Đà Nẵng hoặc: 37 – Hàm Nghi, Tp. Đà Nẵng. Điện thoại: 0918.928.560

Email : nguyenngochanhbct@gmail.com

hoac nguyenngochanh.vbf@gmail.com

Advertisements

%d bloggers like this: